Referencje

IMPEL Rental PRO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław potwierdza, że firma Mondo Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10, dostarczyła łącznie 21 497 sztuk krawatów oraz 27 101 sztuk apaszek w lartach 2011 - 2014 . Potwierdzamy, że dostawy zostały zrealizowane bez zastrzeżeń, zgodnie z warunkami zamówienia. KRZYSZTOF FALĘCKI IMPEL RENTAL PRO

ProduktyGama naszych produktów jest w fazie ciągłego rozwoju. Zapewniany konkurencyjne asortymenty przygotowane w oparciu o bogatą bazę surowcową, nowoczesne zaplecze technologiczne oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia.

Do naszych głównych trendów należy:
  • odzież korporacyjna dla klientów biznesowych (ubrania firmowe m.in. dla przedstawicieli handlowych, sprzedawców stacjonarnych, odzież branżowa oraz „smart casual”)
  • odzież specjalna produkty z certyfikatami, m.in. dla użytkowników o wysokich wymaganiach BHP, straży pożarnej, w strefach zagrożenia wybuchem przy terminalach paliwowych (odzież trudnopalna, kwasoodporna, antyelektrostatyczna)

Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy oraz wdrażanie nowych rozwiązań produktowych. Rozumiemy jak ważne dla naszych klientów w dzisiejszym świecie biznesu jest postrzeganie ich marki, co najczęściej odbywa się poprzez reprezentujących daną organizację pracowników. Tworząc kolekcje odzieży, kładziemy ogromny nacisk na tożsamość i identyfikację pracowników danej firmy z polityką wizerunkową organizacji. „Tekstylna” wizytówka wspomaga kierowanie oraz zarządzanie marką, wpływając na jej spójność, renomę i postrzeganie przez potencjalnych nabywców. Co za tym idzie, w pracach nad kolekcją odzieży przez cały czas uczestniczą nasi specjaliści, którzy udzielają fachowych rad do momentu uzyskania pełnej satysfakcji naszego klienta.