Referencje

IMPEL Rental PRO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław potwierdza, że firma Mondo Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10, dostarczyła łącznie 21 497 sztuk krawatów oraz 27 101 sztuk apaszek w lartach 2011 - 2014 . Potwierdzamy, że dostawy zostały zrealizowane bez zastrzeżeń, zgodnie z warunkami zamówienia. KRZYSZTOF FALĘCKI IMPEL RENTAL PRO

HistoriaMondo Promo jest częścią grupy kapitałowej Arlen Textile Group. Spółka swoją działalność w ramach Grupy rozpoczęła już w 2001r. i od samego początku szybko i sprawnie realizowała wyznaczane jej cele i zadania. Mondo Promo jest aktywnie działającą firmą w przemyśle tekstylnym, zajmującą się innowacyjnymi tkaninami i wyspecjalizowaną odzieżą wizerunkową i ochronną. Odzież techniczna i wizerunkowa spełniająca określone normy, wymagane w różnych sektorach przemysłu, to nisza rynkowa, w której firma Mondo Promo ulokowana jest od wielu lat. Jesteśmy ekspertem, nie tylko w odzieży wizerunkowej, ale również w specjalistycznej odzieży ochronnej, której jakość i właściwości ochronne niejednokrotnie potwierdzają otrzymywane certyfikaty.